AKTUALNI PROJEKTI

MED JAVORJI V KAŠLJU

R

ODLIČNA LOKACIJA

V PRIMESTJU LJUBLJANE

R

IDEALNO ZA DRUŽINE

BLIŽINA VRTCA IN ŠOLE

R

ENOTNA PODOBA NASELJA

MODERNA ARHITEKTURA

R

MIRNO OKOLJE

R

NEPOSREDNA BLIŽINA NARAVE

PROSTA HIŠA

REZERVIRANA HIŠA

PRODANIH HIŠ

…o LIN-u…

Naš razvoj...

Nepremičninska družba LIN NEPREMIČNINE d.o.o. je kot delniška družba nastala dne 22. 12. 2006 z oddelitvijo od sestrske družbe Ljubljanski urbanistični zavod d.d. V letu 2013 se je družba preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo in kot taka aktivno deluje na področju urejanja, gradnje, prodaje, inženiringa in upravljanja nepremičnin in tako nadaljuje dolgoletno tradicijo sestrske družbe Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (LUZ d.d.), ki v letu 2020 slavi že šestdeseto obletnico urejanja in upravljanja prostora in izvajanja nepremičninskih projektov.

Svojim poslovnim partnerjem in kupcem ponujamo celovite rešitve s področja nepremičnin, ki jih pripravljamo s pomočjo naših strokovnjakov in strokovnjakov iz gospodarskih družb iz skupine LUZ d.d. Pri izvedbi nepremičninskih projektov lahko izvedemo vse faze gradnje in uporabe nepremičnin od ureditvi prostora (urbanizem in krajinska arhitektura) izdelave OPPN, izvajanja geodetskih storitev, izgradnje komunalne infrastrukture in pridobitve potrebnih soglasij ter gradbenega dovoljenja, do vodenja gradnje, izvajanja nadzora izvedbe primopredaj, pridobitve uporabnega dovoljenja in upravljanja zgradb.

Smo lastniki dveh poslovnih stavb v Ljubljani na Verovškovi 64 in Vodovodni 109, poslovne površine pa oddajamo različnim poslovnim subjektom, zgradbo pa tudi upravljamo. Eno stavbo smo v letih 2019 in 2020 v celoti obnovili, z obnovo druge pa bomo tudi kmalu pričeli.

V zadnjem obdobju smo izvedli več odmevnih nepremičninskih projektov. Med njimi je izgradnja naselja enodružinskih hiš »Med lipami« v Mengšu, kjer je predvidenih 42 enodružinskih hiš, večina med njimi pa je že v lasti in uporabi zadovoljnih kupcev in izgradnja naselja »Med češnjami« v ljubljanskih Črnučah, ki obsega 7 sodobnih štirinadstropnih stanovanjskih blokov s skupno 169 stanovanji različnih velikosti in pripadajočimi parkirnimi prostori v kletni garaži, ki jih prav tako že uporabljajo številni zadovoljni lastniki.

Obe naselji smo oblikovali in gradili z željo zagotoviti enotno podobo vseh zgradb, obe sta zasnovani in izvedeni tudi kot funkcionalna celota. Enotno so urejene vse prometne površine, zelene površine in površine za druženje, vsako naselje pa ima tudi svoje otroško igrišče, ki je namenjeno igri, druženju in rekreaciji otrok različnih starosti.

Zgradbe gradimo iz naravnih materialov in tako sledimo smernicam zagotavljanja sonaravnega in energijsko varčnega bivalnega okolja. Vsi objekti so načrtovani in zgrajeni v skladu z visokimi bivanjskimi standardi in po besedah zadovoljnih kupcev take standarde tudi zagotavljajo. Vse to pa, skupaj z enotno podobo naselij, njihovo funkcionalnostjo in izbrano lokacijo zagotavlja, da se vrednost nepremičnin ne bo zmanjševala in da je nakup naše nepremičnine trajna in varna naložba.

Smo pred začetkom izvajanja novih projektov, ki so vsi zasnovani v skladu z visokimi standardi predhodnih. Ves čas pa tudi iščemo nove zanimive lokacije za različne oblike gradenj na katerih bi uresničili želje naših številnih kupcev.

 

USPEŠNO IZVEDENI PROJEKTI

NASELJE MED LIPAMI V MENGŠU

5 ATRIJSKIH HIŠ TIP A

14 VELIKIH DVOJČKOV TIP B

18 MALIH DVOJČKOV TIP C

6 SAMOSTOJNIH HIŠ

  

OTROŠKO IGRIŠČE

 

SOSESKA

Stanovanjsko naselje »Med lipami v Mengšu« ponuja tisto, kar za svoj dom potrebujemo. Lokacija, vpeta med prestolnico na jugu in bližino gorskih vršacev na severu, v neposredni bližini mestnega središča z vso potrebno družbeno infrastrukturo na eni in v stiku z neokrnjeno naravo z mnogoterimi prostočasnimi možnostmi na drugi strani, zadovolji tudi najzahtevnejše želje. Naselje je od središča Mengša oddaljeno le nekaj sto metrov, kar omogoča peš dostop do vseh ustanov splošnega družbenega pomena. 

Vse stanovanjske enote v soseski Med lipami v Mengšu so načrtovane skrbno, kjer noben detajl ni prepuščen naključju.

Želja investitorja je, da soseska po izgradnji ohrani enotno oblikovano podobo.
Fasadni ovoj s kvalitetnim stavbnim pohištvom in kritino, enotno izdelane nadstrešnice, niše za smetnjake, vrtne lope, medsosedske ograje in trajna vegetacija so elementi, ki ustvarjajo enotno podobo naselja. Zaradi lokacije, funkcionalne zasnove in enotne podobe, se vrednost teh nepremičnin s časom ne bo zmanjševala.

 

Zaradi zagotavljanja enotne podobe naselja so nadstrešnice in vrtne lope zasnovane kot neločljivi del osnovne ponudbe. Nadstrešnice nad parkirnimi površinami in terasami so neločljivi del fasadnega ovoja in s tem končne podobe hiše ter ulice. Vrtne lope, poleg funkcije shranjevanja, ločujejo zunanje površine stanovanjskih hiš in ustvarjajo potrebne kotičke zasebnosti. Vse hiše imajo prostorno toplotno izolirano podstrešje, ki nudi veliko možnosti za shranjevanje različnih predmetov.
Tehnologija gradnje z uporabo naravnih materialov sledi uveljavljenim smernicam zagotavljanja sonaravnega, energijsko varčnega bivanjskega okolja. To dokazujejo izračuni energijskih bilanc, na podlagi katerih sodi soseska “Med lipami v Mengšu” med pasivne oziroma zelo dobro nizkoenergijske gradnje.

PRODANO!

NASELJE MED ČEŠNJAMI V ČRNUČAH

7 BLOKOV

169 STANOVANJ

182 PARKIRNIH MEST V GARAŽI

120 ZUNANJIH PARKIRNIH MEST

10162 m2 STANOVANJSKIH POVRŠIN

51 m2 POSLOVNE POVRŠINE

 

OTROŠKO IGRIŠČE

 

SOSESKA

Soseska je zasnovana kot oblikovno in funkcionalno zaključena celota. Temelji na ponovitvi sedmih, med seboj sorodnih stavb, ki so postavljene tako, da ohranjajo prezračevalne tokove širšega območja in zagotavljajo dobro osončenost stanovanj. 

Vse stanovanjske stavbe so zasnovane kot manjši večstanovanjski objekti z visokimi bivanjskimi standardi. Stavbe so na terenu povezane z neprekinjenim skupnim odprtim prostorom, ki vključuje poti, zelene površine ter površine za druženje. Znotraj soseske je zasnovano tudi večje igrišče, ki je namenjeno igri, rekreaciji in razvedrilu otrok različnih starosti. 

K varnosti in zdravju prebivalcev soseske bistveno pripomore prometna zasnova območja, saj je motoriziran promet iz njega izvzet. Zunanji parkirni prostori so zasnovani ob robu, na severni strani območja, večji delež parkirnih mest pa je načrtovan v enoetažni podzemni etaži.

 

STANOVANJSKA STAVBA

Stavbe so namenjene stanovanjem. V pritličju, treh nadstropjih in terasni etaži stavbe – vila bloka je od 20 do 26 sodobnih, funkcionalno oblikovanih stanovanj, različnih velikosti. Etaže posameznega objekta so med seboj povezane z dvoramnim stopniščem in dvigalom, ki vodita tudi do shramb in parkirnih mest v kletni etaži. Pritlična stanovanja imajo prostorne zunanje atrije, stanovanja v zadnji etaži pa večje terase. Vsa ostala stanovanja imajo balkone, kar nudi dodatno bivanjsko ugodje. Ogreva se s plinskimi kotli v vsakem stanovanju posebej in talnim gretjem ter prezračuje z rekuperacijo toplote, kar stanovalcem omogoča individualno prilagajanje željene temperature in količine svežega zraka. Stanovanjski objekti so preudarno načrtovani z izbranimi materiali in z upoštevanjem visokih zahtev glede energijske učinkovitosti. Po izračunih sodijo v energijski razred B2.

Pri načrtovanju smo sledili misli, da je stanovanje dom, ki mora stanovalcem zagotavljati vse, kar je za prijetno bivanje potrebno. Vse stanovanjske enote so zasnovane racionalno in udobno, v kletni garaži je prostor za parkiranje, kolesarnico in shrambe stanovanj, zunanja ureditev je ozelenjena in urejena s klopmi in otroškim igriščem.

PRODANO!

PIŠITE NAM...

KONTAKT

LIN NEPREMIČNINE d.o.o.

 

PISARNA

VEROVŠKOVA 64, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

GSM

+386 51 372 707

TELEFON

+386 1 360 2420